Phan Xuân Dũng Rating: 8.0 / 10 935 Người đánh Giá 636
Phan Xuân Dũng » "Ngư dân Trung Quốc"

"Ngư dân Trung Quốc"

Hai người Trung Quốc ép ngư dân Việt tông tàu cá Việt

Hai người Trung Quốc ép ngư dân Việt tông tàu cá Việt

14/07/2016 | Sau khi tông vào tàu cá Việt Nam, hai người Trung Quốc đứng hai bên ép lái tàu người Việt tăng tốc, kè sát, đâm vào tàu cá khác của ngư dân Việt.  Những ngư dân trong vụ chìm tàu ở Hoàng Sa đã trở...