Phan Xuân Dũng Rating: 8.0 / 10 935 Người đánh Giá 636
Phan Xuân Dũng » Hoạt động » Ông Phan Xuân Dũng dự Lễ công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2011 – 2016

(Hoạt động) - Chiều 3.1, tại trụ sở VPQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự Lễ công bố nghị quyết thành lập Hội đồng khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2011 – 2016.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các thành viên Hội đồng khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các thành viên Hội đồng khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2011 - 2016

Cùng dự có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Đào Trọng Thi; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của UBTVQH.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với UBTVQH; tin tưởng Hội đồng khoa học sẽ phát huy vai trò là cơ quan tư vấn của UBTVQH, quyết định tiến trình nghiên cứu khoa học, tham mưu giúp Quốc hội đưa ra quyết định với những vấn đề quan trọng của đất nước. Hội đồng khoa học sẽ giúp UBTVQH triển khai công tác nghiên cứu các đề tài một cách khoa học. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, qua mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển đất nước thì nhiệm vụ của Quốc hội có sự thay đổi, nhất là trong bối cảnh tình hình mới hiện nay. Hội đồng khoa học của UBTVQH cần bám sát hơn nữa vào chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, từ đó đề xuất chiến lược lâu dài, xác định chương trình gắn với các đề tài nghiên cứu để giải quyết những vấn đề trong trung hạn, dài hạn của Quốc hội, của UBTVQH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Hội đồng khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2011 – 2016 cần quan tâm tới việc nghiên cứu hệ thống khoa học của các nước trên thế giới, từ đó, có những tiếp cận một cách khoa học để giải quyết các vấn đề của đất nước. Hội đồng khoa học phải chọn đúng vấn đề, nội dung, đề tài để triển khai, bảo đảm đi đầu trong công tác khoa học, nghiên cứu khoa học, bảo đảm tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của Quốc hội, của UBTVQH… Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Hội đồng khoa học sẽ phát huy, sử dụng có hiệu quả nhất trí tuệ của các thành viên, trở thành cơ quan thu hút, tạo động lực để các chuyên gia tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, Hội đồng khoa học sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình.

Theo Nghị quyết số 425 của UBTVQH Khóa XIII, Hội đồng Khoa học của UBTVQH nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm 19 thành viên do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Chủ tịch.

Nghị quyết quy định, Hội đồng khoa học có nhiệm vụ giúp UBTVQH chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của UBTVQH và VPQH trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quyết định về mục tiêu, nội dung các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học.

Lâm Hiển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: