Phan Xuân Dũng Rating: 8.0 / 10 935 Người đánh Giá 636
Phan Xuân Dũng » "nền hành chính không giấy tờ"

"nền hành chính không giấy tờ"

Qua rồi thời hành chính giấy trắng, mực đen!

Qua rồi thời hành chính giấy trắng, mực đen!

27/03/2019 | Tư duy hành chính giấy tờ khiến cho chúng ta cảm thấy yên tâm khi cầm một hợp đồng văn bản giấy trắng mực đen; có đóng dấu mộc đỏ là xác nhận được quyền sở hữu ngôi nhà; có chữ ký là chứng...